Γεωπονικές εφαρμογές συμβουλές

Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει και να σας δώσει λύσεις και σε τομείς όπως:

Η διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών.

Εγκατάσταση και επισκευή αρδευτικού δικτύου (ποτιστικό)

Αποψιλώσεις, κοπή δέντρων και συμβουλές καλλιεργειών

Εκρίζωση και κοπή φοίνικα